Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

37η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αν η δύναμη της Επίφυσης στον άνθρωπο του παρέχει την ικανότητα να δημιουργεί το κάθε τι, τότε προς τι η χρήση μιας τεχνικής - υποκατάστατο όπως είναι η τεχνολογία;
Τά τρία τμήματα στα οποία χωρίζετε το σώμα μας, όπως αναφέραμε και στην αρχή του βιβλίου, είναι στο κεφάλι μέ τον εγκέφαλο, στο στήθος με την καρδιά , και στο υποκάτω του διαφράγματος χώρο, το στομάχι, την κοιλιά και τά γεννητικά όργανα. Το πρώτο πού αντιστοιχεί στο νοητικό , στον συμπαντικό χώρο είναι το επίπεδο υπεράνω τού Σείριου τόν Όλυμπο. Από εκεί έρχεται το Απολλώνιο Πνεύμα , μεταδιδόμενο σαν ηλεκτρικό σπινθήρας του Διός. Έκφρασή του είναι ό Λόγος.
Το δεύτερο, είναι αυτό πού αντιστοιχεί στον Σείριο καί σχετίζεται με το ψυχικό. Σε αυτόν λειτουργεί ή Διονυσιακή συναισθηματική διέγερση , πού σαν μαγνητικό πεδίο μορφοποιεί τον κόσμο . Γιαυτό και έχει χαρακτηρισθεί και ως ό παρέχων τά σπέρματα των όντων. Έκφρασή του είναι ή Αγάπη.
Το τρίτο είναι ο χώρος μας, το ηλιακό μας σύστημα και ο πλανήτης μας πού δίδει το σωματικό. Είναι ό περιοριστικός χώρος με την έννοια της μορφής, πού τον εκφράζουν και τον συντηρούν τά στοιχεία της ύλης.
Στο νοητικό επίπεδο, η σκέψη και ή νόησης είναι Πνευματική ενέργεια. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε την Ψυχική ενέργεια, είναι αυτή πού σε όλες σχεδόν τις γνωστές θρησκείες από αρχαιοτάτων χρόνων, θα δούμε ότι επιδιώκεται η απόκτησή της από το κακό. Τον Σατανά. Μεγάλο θέμα. Όσο για την τρίτη , την σωματική, αφορά την ενέργεια πού σχετίζεται με το νευρικό και μυϊκό σύστημα. Και οί τρείς ενέργειες συνθέτουν την Ζωή.
Πάνω σε αυτές τις γνώσεις του Σύμπαντος εργάσθηκαν οί Άτλαντες και δημιούργησαν το δικό τους «τεχνητό», ψεύτικο άνθρωπο. Ήταν οί πρώτοι «Μάγοι» θα λέγαμε, πού γνώριζαν πώς να χειρίζονται τις δυνάμεις της ζωής. Στο πλανητικό μας σύστημα, εισέβαλε η έννοια «Γνωρίζω», μέσω των θεών , πού σχετίζεται με την Επίφυση, ενώ επικρατούσε ή έννοια «Βλέπω» της Υπόφυσης, των όντων του χώρου μας. Δηλαδή, ενώ εδώ επικρατούσε ή αρχή πού διέπει το βασίλειο των ορυκτών, το βασίλειο των φυτών και το βασίλειο των ζώων, δημιουργείται ένα νέο βασίλειο, αυτό του ανθρώπου, όπου όλα τά υπόλοιπα μπαίνουν υπό τον έλεγχό του. Ο έλεγχος γίνετε με την χρήση των ενεργειών του χώρου μέσω του κινητικού κέντρου το οποίο αντιγράφει στο υλικό επίπεδο την ψυχοπνευματική ενέργεια. Δηλαδή, αν ο Ζήσης και ό Καλάϊς όσο διέθεταν θεϊκό σπέρμα έχτιζαν τά τείχη με την χρήση της μουσικής χρησιμοποιώντας το Ελεύθερο Πεδίο Δημιουργίας, το πλαστό γένος χρειαζόταν την μυϊκή και νευρική ενέργεια για να κάνει το ίδιο. Οί Άτλαντες , πού είχαν την γνώση, μετά την μίξη τους με τις κόρες των ανθρώπων, έχασαν την θεϊκότητά τους και συγχρόνως και την ικανότητά τους, οπότε την αντικατέστησαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Σήμερα, διεισδύοντας ακόμα πιο βαθιά στα μυστικά της ζωής , βλέπουμε τους επιστήμονες να παραδέχονται πώς «…ή μηχανική ερμηνεία της Φύσης καταρρέει …γιατί έχουμε να κάνουμε με οντότητες και φαινόμενα μάλλον, πού παραπέμπουν σε νοητικές παρά σε μηχανικές διεργασίες.» Μέσα από την ίδια σκέψη , βλέπουμε να ξεπηδάει και ή αρχή τών «Μορφογενετικών πεδίων».
Κάποτε, εδώ στην Γή είχε αναπτυχθεί σε μια περιοχή του πλανήτη μας , μια πολιτεία πού λεγότανε Ατλαντίδα. Ένα μικρό αντίγραφο τού Σειριακού πολιτισμού. Στον χώρο εκείνον ανέπτυξαν όλη την τεχνολογία , αντίγραφο των κοσμικών νόμων του επιπέδου στο οποίο ανήκει το ηλιακό μας σύστημα. Μέσα από την πύλη της Στύγας , ηλιακά πλοία δημιουργήματα τεχνολογίας των Ατλάντων, πετούσαν από την Γή στον Σείριο και από τον Σείριο στην Γή. Οί άνθρωποι του Χάλκινου γένους , του Προμηθεϊκού, άρχισαν να πληθαίνουν , έκαναν αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας πού τους δόθηκε, και μαζί με τους Άτλαντες άνοιξαν πόλεμο με τους Ολύμπιους για κατάκτηση του Σείριου. Τότε ό Δίας αποφάσισε να αφανίσει το ασεβές αυτό γένος στέλνοντας τους Ήρωες. Η Στύγα έκλεισε δια παντώς και το ενεργειακό εωσφορικό επονομαζόμενο στοιχείο εγκλωβίσθηκε στα έγκατα της Γής μαζί με τους Άτλαντες. Από όλες τις παραλλαγές των μύθων πού διασώζονται πάνω στην γή ανάμεσα στους λαούς, για την εποχή εκείνη του κατακλυσμού και της καταστροφής των ανθρώπων , εκτός από τις μνήμες των Ελλήνων πού διατηρούνται από τον Ησίοδο και τον Απολλόδωρο για τους υπόγειους Άτλαντες, υπάρχει και ό Περσικός μύθος πού λέει πώς ό Γίμα μαζί με χιλιάδες άλλα ζευγάρια ανθρώπων αλλά και ζώων , μπήκαν σε μια υπόγεια βάση με τρία πατώματα και πολλούς διαδρόμους, όπού εκεί υπήρχαν όλα τά μέσα για την συντήρησή τους όσο καιρό χρειαζόντουσαν πρίν κοπάσει το κακό πού ταλάνιζε την επιφάνεια του πλανήτη για να επανέλθουν . Το πόσους κινδύνους μπορεί να κρύβει το γεγονός να γίνονται κάτοχοι των γνώσεων άτομα πού είναι απροετοίμαστα ψυχοπνευματικά, το έχει αποδείξει και ή σημερινή κατάσταση πού επικρατεί στον κόσμο μας.
Μπορούμε δηλαδή να φαντασθούμε τά τέρατα πού κάνουν την εμφάνισή τους βγαίνοντας από το κουτί της Πανδώρας τού σημερινού πολιτισμού μας πού έχει βασισθεί στα τότε πρότυπα, μέσα από την Ατλάντια τεχνολογία. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό πού αφορά τον καιρικό έλεγχο και την καταστροφή του όζοντος, τα προστατευτικό στρώμα της ατμόσφαιρας, πού έχει διατρυπηθεί σε επικίνδυνο βαθμό, με την χρήση του συστήματος HΑΑRP που είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου, βομβαρδίζοντας την ατμόσφαιρα, με ακτίνες υψηλής συχνότητας , δημιουργούν κλιματολογικές αλλαγές. Τέτοιου είδους τεχνολογία, ήταν γνωστή από τις αρχές του περασμένου αιώνα, που μάλιστα, ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της γνώσης μέσω της οποίας είχε κάνει ατελείωτους πειραματισμούς, ήταν και ο Νικολά Τέσλα.
Ο Τέσλα είχε πειραματισθεί με τον ιονισμό της ατμόσφαιρας , που παρατήρησε πώς άλλαζε όταν φορτιζόταν με μετάδοση ραδιοκυμάτων στο φάσμα χαμηλής συχνότητας των 10 έως 80 Hertz. Με την μεταβολή δε της συχνότητας , μπορούσε να προκαλέσει θετικό ή αρνητικό ιονισμό. Όταν δηλαδή φορτίζεται θετικά ο ιονισμός της ατμόσφαιρας, έχουμε το αίσθημα της κούρασης και την ανάγκη ύπνου, ενώ όταν είναι αρνητικός ο ιονισμός είμαστε ενεργητικοί. Η χρήση αυτής της γνώσης , που επηρεάζει όλα τα σώματα πάνω στον πλανήτη, γίνεται βέβαια ένα όπλο στα χέρια τους και για τον έλεγχο του ανθρώπου, αφού είναι γνωστό πώς ο εγκέφαλος ηλεκτρίζετε κατά τρόπο πού δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες καταστάσεις γιατί απορυθμίζετε. Ο Τέσλα , χρησιμοποιούσε με προχωρημένες γνώσεις τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, που χρησίμευσαν και στην ιατρική της εποχής, όπως συσκευές που ενίσχυαν το αιθερικό πεδίο και συγχρόνως έδιναν υγεία και μακροημέρευση . Σε παραπάνω αναφορά μας για τον Τέσλα, είχαμε πεί για την σχέση του με το πεδίο γνώσεων στο οποίο είχε πρόσβαση ο ίδιος , όμως , ενώ πίστευε πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό , αργότερα αναθεώρησε τις απόψεις του , αφού κατάλαβε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας ήταν ανέτοιμο ή ανέντιμο να έχει αυτήν την χάρη, που όταν σκέφθηκε να δημιουργήσει κάποια μηχανή πρόσβασης σε αυτό , όχι μόνο δεν την ολοκλήρωσε , αλλά ακόμα και πολλές άλλες που σχετίζοντο με την ελεύθερη ενέργεια τις κατέστρεψε.
Ο επηρεασμός των σωμάτων από εξωτερικούς παράγοντες έχει άμεση επίδραση στα συναισθήματα. Τά συναισθήματα πού συνδέονται με τον ψυχικό παράγοντα, μεταβάλουν το μαγνητικό πεδίο του σώματος, και κατ’ αντιστοιχία επηρεάζουν το νοητικό μέσω της μη συγκέντρωσης της προσοχής . Το νοητικό με μια επιστρεφόμενη δύναμη επηρεάζει το σωματικό. Από αυτά όλα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και μια χαοτική κατάσταση. Έτσι μέσω των συναισθημάτων αναπτύσσεται μιά άλογη και ασυνείδητη επιθυμία πού έρχεται σε σύγκρουση με την θέληση . Η θέληση αποδυναμώνετε εξ αιτίας του συνασπισμού συναισθήματος και επιθυμίας πού δημιουργούν μια νέα αόρατη οντότητα ή οποία επιδιώκει την υλοποίησή της. Στο σημείο αυτό ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο και όργανο κατευθυνόμενης θέλησης χάνοντας την δύναμή του ελέγχου του εαυτού του . Όσο μάλιστα περισσότερη υποσυνείδητη αντίσταση φέρνει κάποιος σε αυτό πού του συμβαίνει αλλά δεν το κατανοεί για να το ελέγξει , τόσο πιο ευάλωτος γίνετε στην υπόθεση να αναπτύξει ακόμα και κάποια ασθένεια.
Το σύστημα μετάδοση ραδιοκυμάτων στο φάσμα χαμηλής συχνότητας των 10 έως 80 Hertz. χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για τον έλεγχο του καιρού, κάνοντας χρήση συσκευών μετάδοσης Tesla. Τα ραδιοκύματα που στέλνονται με τα θετικά φορτισμένα ιόντα παραμένουν στην περιοχή της ατμόσφαιρας που λέγεται ζώνες Van Allen . Οι ζώνες αυτές με το μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, αποτελούν το αδιαπέραστο τείχος του πλανήτη μας. Βρίσκονται σαν θανατηφόρες περιοχές της ατμόσφαιρας, και φθάνουν έως την εξώσφαιρα. Οι ζώνες – φύλακες, δημιουργήθηκαν ,κατά την μακρινή εκείνη εποχή των γεγονότων του κλεισίματος της Στύγας, και αποτελούν ένα είδος ελέγχου και απαγόρευσης εξόδου από τον πλανήτη. Είναι δε τόσο επικίνδυνες, πού υπάρχει ή υποψία να μην έχουν γίνει ποτέ επανδρωμένα διαστημικά προγράμματα , ή αν έγιναν κάποια πειραματικά να είχαν ολέθρια αποτελέσματα. Το ότι μπορεί να είναι όντως επίτηδες τοποθετημένες εκεί, μπορούμε να το υποψιασθούμε και από το απόσπασμα της «Γένεσης» πού λέει ότι , με την αποπομπή των πρωτοπλαστών από τον Παράδεισο , στην γή πού ρίχθηκαν, ό Θεός έβαλε έναν άγγελο με «περιστρεφόμενη φλεγόμενη ρομφαία» να τους φυλάει. Πιθανών να υποκρύπτονται πίσω από αυτήν την ρομφαία οί Ζώνες αυτές.
Με την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας πού έχει προωθηθεί από τούς άτλαντες και χρησιμοποιείται από τά άλογα πιόνια τους, επιδιώκεται σύν τις άλλοις και ή επίτευξη δημιουργίας μιάς νέας Στύγας. Έτσι μπορούμε να υποψιασθούμε τι μπορεί να προκάλεσε την τρύπα στο όζον της ατμόσφαιρας. Το ποια είναι τά αποτελέσματα αυτού του δεδομένου θα μπορούσαμε να τά φαντασθούμε αν συγκρίνουμε την ατμόσφαιρα της γής με την αύρα των οργανισμών. Δηλαδή οί ασθένειες πού μπορεί να προκαλέσει ή επιβολή εξαρτήσεως συναισθηματικών επιθυμιών , οφείλεται στην ευαισθητοποίηση της αύρας τού ατόμου πού υπόκειται σε αυτή την διάθεση , με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ρήγματα και τρύπες πού γίνονται πύλες εισόδου άλλων αστρικών όντων . Αυτά επιδιώκουν μέσω του αίματος του σώματος πού έχουν καταλάβει να πάρουν ύπαρξη και οντότητα οπότε δημιουργείται η ασθένεια.
Η τεχνολογία έχει άμεση επίδραση στο περιβάλλον, στα φυτά τά ζώα και τον άνθρωπο. Με την γνώση αυτή, υπήρξε από τον φιλοσοφικό κόσμο της αρχαίας Ελλάδος πολύ μεγάλη διαμάχη για την μη χρήση της. Για αυτό κατακρίθηκε και ό Αισχύλος πού έβαλε στο θέατρο μηχανές. Γιατί όπως και ό Σωκράτης κατέκρινε την εφεύρεση των γραμμάτων πού έδινε την δυνατότητα διατήρησης της ιστορίας και των γεγονότων, αλλά από την άλλη αποδυνάμωνε την μνήμη, κάτι πού βλέπουμε και σήμερα με την χρήση της αριθμομηχανής πού μας έχει κάνει να ξεχάσουμε τις πράξεις των υπολογισμών. έτσι και ή μηχανική της τεχνολογίας έχει αντικαταστήσει την επαφή και την γνώση των φυσικών δυνάμεων και συγχρόνως έχει απογυμνώσει τον άνθρωπο καί τις ικανότητές του. Ως αποτέλεσμα έχει, την ρομποτοποίησή μας . Ο φιλόσοφος βασιζόταν στην αφύπνιση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, οι οποίες ‘όχι μόνο δεν αφυπνίζονται ποτέ με την χρήση των τεχνικών μέσων, αλλά απονεκρώνονται και τελείως .
Οί Έλληνες από τόν Σείριο, ερχόντουσαν μέσω τής «πύλης» τής Στύγας στήν Γή, όχι με τεχνολογία με την έννοια των μεταλλικών ιπτάμενων δίσκων πού κινούνται με την χρήση κάποιας ενέργειας . Η Στύγα, ετυμολογικά έχει τήν έννοια τών υδάτων. Από τό Ύω= βρέχω, ρίχνω βροχή, υγραίνω, καί από αυτό Υγρασία, Υετός= βροχή , ή Ύγρα= ‘η θάλασσα. Κατά τήν Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διαχώρισε τά ουράνια από τά γήινα ύδατα. Εξ’ αφορμής αυτού θά αναρωτιόμαστε φυσικά, υπάρχουν καί ουράνια ύδατα;. Σίγουρα μέ τήν γήινη έννοια τού υγρού στοιχείου προφανώς όχι. Γιατί καί ή βροχή ακόμα αφορά γήινο στοιχείο. Όμως μέ τήν έννοια τών Υδρογόνων τών άστρων, τών ήλιων, σίγουρα ναί. Τό στοιχείο τού Υδρογόνου αποτελεί τό πρώτο στόν Περιοδικό πίνακα ταξινόμησης τών στοιχείων μέ ένα ηλεκτρόνιο. Τά υδρογόνα εισέρχονται βαθιά μέσα στήν γή καί ενώνονται μέ τό οξυγόνο της δημιουργώντας τό νερό . Υπόγεια ποτάμια έρχονται στήν επιφάνεια καί αναβλύζουν μέσα από τά βράχια καί γίνονται οί πηγές. Από τό νερό εξαρτάται όλος ό κύκλος τής ζωής τού πλανήτη. Επειδή όταν λέμε ζωή εννοούμε την ενέργεια της κίνησης πού είναι ή ψυχή , τότε ή ψυχή είναι η αντιπρόσωπος της ζωικής αρχής. Και στην ψυχή αντιστοιχεί το στοιχείο του «νερού». Το «νερό» αυτό προέρχεται από την συμπύκνωση του ηλιακού ανέμου, και μέσα σε αυτή την αρχαία γνώση κινείται το πνεύμα του Πλάτωνα όταν λέει ότι μετά τον θάνατο κάθε ψυχή επιστρέφει στο άστρο από ΄το οποίο προήρθε. Άρα, η Στύγα σάν πύλη πέρασμα , ήταν ή διαμέσων τών πόλων τής γής πέρασμα τών ιόντων τών άστρων καί δή τού Σείριου πού χρησιμοποιούσαν γιά τό διαστρικό τους ταξίδι. Ταξίδευαν δηλαδή μέ τήν χρήση τών ουράνιων υδάτων καί είχαν πύλη εξόδου τους στήν επιφάνεια τής Γής , μέσα από τά νερά τού Ατλαντικού. Εκεί πού ό Ποσειδώνας έφτιαξε τήν Ατλαντίδα.
Τήν Στύγα χρησιμοποιούσαν και οι Άτλαντες οι οποίοι έγιναν οι αίτιοι μέ τόν υβριστικό τρόπο χρήσης της να μείνει τό όνομα της μέ τήν αρνητική έννοια τού Στύξ = στυγέω = μισώ , αποφεύγω, βδελύσσομαι, αποστρέφομαι , καί από αυτό τό στύγημα = μίσημα. Τό στύγημα συνδέεται μέ τό στικτό DNA τών υβριδικών ανθρώπων πού δημιούργησαν οι Άτλαντες. Αυτοί δηλαδή πού σέ όλη τους την ζωή αναπτύσσονται από το ένστικτο και δεν αποκτούν ποτέ χαρακτήρα. Κάτι δηλαδή πού διέπει όσους έχουν ουράνιο σπέρμα.
Τελχίνες, Γοργόνες, Νύμφες, ανήκουν όλα στα αμφίβια όντα της μυθολογικής εποχής άμεσα συνδεδεμένα με τους Άτλαντες . Ο Τρίτωνας και ο Οάννας ήταν κάποια από αυτά τα όντα που τους προσέδιδαν μεγάλες ικανότητες και γνώσεις. Ο Τρίτων, που ήταν παιδί της Αμφιτρίτης και του Ποσειδώνα, λέγετε πώς ήξερε πολλά και είχε σχέση με τους θεούς. Ομοιάζει με τον Οάννα, άλλος μυθολογικός άνθρωπος- όν, άνθρωπος- ψάρι που έδρασε στην Μεσοποταμία και έδωσε πολλές γνώσεις στους ανθρώπους εκείνων των περιοχών και πού χαρακτηρίζεται ως Ερμής. Παρομοίως , ανθρώπους ψάρια θεωρούσαν και τους Άτλαντες Τελχίνες. Ήταν και αυτοί αμφίβια όντα που ζούσαν στο νερό, και πού επεξεργάζοντο τά μέταλλα με τά ύδατα της Στύγας, αλλά καί πολλές εφευρέσεις πού θεωρούντο επικίνδυνες και μολυσματικές. Η επεξεργασία των μετάλλων σε συνδυασμό με τά νερά της Στυγός μας παραπέμπει στα εργαστήρια του Ηφαίστου , παιδιά του οποίου θεωρούνται και οί Κάβειροι , πού κατασκεύαζε ανθρώπινα ρομπότ. Πιθανών αφορούν είδος ανθρωποειδών όπως την Πανδώρα πού έκανε δώρο στον Επιμηθέα.
Τά όντα αυτά της εποχής εκείνης , με τις παράξενες μορφές, μοιάζουν με τους ύποπτους Γκρίζους και τους υπόγειους Δέρος. Οί Τελχίνες πού ηχητικά το όνομά τους μας δονεί σαν την λέξη Τεχνίτες από τους οποίους προήρθαν οι Τέκτονες , είχαν στην κατοχή τους τεχνολογία όπως αυτή πού αναφέραμε πιο πάνω για τους Δέρος και τις διαβολομηχανές τους. Χρησιμοποιούν την υποχθόνια ενέργεια πού εγκλωβίστηκε στο κέντρο της Γής μετά το κλείσιμο της Στύγας ή οποία αναφέρεται κωδικοποιημένη με το όνομα Ταύρος. Οι μύθοι πού σχετίζονται με ταύρους και αγελάδες, να ξέρετε πώς έχουν σχέση με την υπογήϊνη ενέργεια. Οι ταύροι με την έντονη υπόγεια και οι αγελάδες με την ήπια επίγεια. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσοι και ποιοι είχαν σχέση με τους υπογήϊνους μέσα από τις μυθολογικές αναφορές. Ο Μίνωας π.χ. για να πάρει την βασιλεία στην Κρήτη ζήτησε να του φανερώσει ό Ποσειδώνας έναν ταύρο μέσα από την θάλασσα . Ενώ ό Δαναός, πήρε την βασιλεία στο Άργος σκοτώνοντας έναν επικίνδυνο ταύρο πού λυμαινόταν την χώρα. Ο λαβύρινθος, κατασκευή τού ατλαντικής γενιάς Δαίδαλου , ήταν υπόγειο εργαστήριο όπου κατέληγαν οί 7 νέοι και 7 νέες αθηναίοι πού αποτελούσαν τόν φόρο στον Μίνωα πού οι μυστικές παραδόσεις γνώσεων που διατηρούν στις τεκτονικές στοές , μιλούν για την εμφάνιση της πρώτης Δυναστείας στην Αίγυπτο που ίδρυσε ο Μανού ή Μενά, το 5000 π.Χ. Το όνομα Μανού ή Μενά , στον οποίου αποδίδουν την πρώτη δυναστεία , ήταν ένας Μίνωας. Με το όνομα αυτό διατέλεσαν και άλλοι βασιλείς , οι οποίοι πιθανών να ήταν οί υπό την καθοδήγηση των Ατλάντων , και να υπάκουαν στις υπόγειες διαταγές τους. Εκεί έκαναν τά πειράματά τους πάνω στο ευγενικό γένος με το θεϊκό σπέρμα, γιατί δεν διαλέγοντο στην τύχη, αφού ό Θησέας πού πήγε εκεί σταλμένος με ειδική αποστολή, αναγκάστηκε να αποδείξει στον Μίνωα ότι ήταν γιός θεού για να γίνει δεκτός. Ο Λαβύρινθος μας θυμίζει τα μυστικά εργαστήρια της Αρέας 21 που βρίσκονται κάτω από την έρημο της Νεβάδα και που είναι είκοσι πατώματα κτισμένα υπογείως, έχουν δε εξιτάρει την φαντασία πολλών ερευνητών. Μεταξύ των άλλων, είναι και σχεδόν βέβαιοι πώς υπάρχει πλήρη επαφή και συνεργασία με τους υπογήϊνους κατοίκους τους και γνωρίζουν και συνεργάζονται με τους Γκρίζους – Δέρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ατλάντιο –Κρόνιο ΙερατείοΣτον Ελληνικό κόσμο, πολύ πριν τους τρείς Κατακλυσμούς που είναι καταγεγραμμένοι, του Φορονέως, του Δευκαλίωνος και του Ωγύγου υπήρξε μια χρυσή εποχή που αποτελεί θρύλο για ολόκληρο τον κόσμο.

Το Έπος "Φορωνίς"

Ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι», αναφέρει το Χρυσό γένος. Ήταν η εποχή που βασίλευε ο Κρόνος. Οι άνθρωποι ζούσαν όπως οι θεοί, μακριά από βάσανα και δυστυχίες. Δεν γερνούσαν και περνούσαν τον καιρό τους πάντα νέοι σε συμπόσια και γιορτές.

Όταν ερχόταν η ώρα να πεθάνουν αποκοιμούνταν γλυκά. Δεν γνώριζαν το νόμο της δουλειάς. Όλα τα αγαθά ήταν στη διάθεσή τους από μόνα τους. Το έδαφος έδινε από μόνο του αρκετή σοδειά κι εκείνοι ζούσαν στην εξοχή ειρηνικά. Από τότε που το γένος αυτό χάθηκε από τη γη με τη βασιλεία του Διός, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης έγιναν Φύλακες των Θνητών και χορηγοί των αγαθών.

Αυτός είναι με την πιο παλιά μορφή του ο μύθος της χρυσής εποχής που πολύ αργότερα ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΚΕ από τους Ιουδαίους στις διηγήσεις για τον Παράδεισο που τον ανέμιξαν με ότι είχαν μάθει στη Βαβυλώνα όπως το ιερό δένδρο της γνώσης, το οποίο υιοθέτησαν στο δένδρο της Καμπάλα.

Ο μύθος αυτός πολύ σύντομα έγινε κοινός τόπος ηθικής που συνήθιζε να αναπαριστά την αρχή της ανθρωπότητας έως την εποχή της δικαιοσύνης και της καλοπιστίας. Στην Ρώμη, όπου ο Κρόνος κυριαρχούσε με τον Σατούρνο, τοποθετούσαν την χρυσή εποχή, την εποχή που ο θεός αυτός βασίλευε στην Ιταλία, η οποία ονομαζόταν Αυσονία.

Οι θεοί ζούσαν σε στενή σχέση με τους θνητούς. Πόρτες δεν υπήρχαν αφού δεν υπήρχε κλεψιά, ούτε δολοφονίες. Για πρώτη φορά ο τεχνικό πολιτισμός εμφανίστηκε με την εισαγωγή του ΔΡΕΠΑΝΙΟΥ από τον Κρόνο, ένα σύμβολο που χρησιμοποίησε αργότερα ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ για δύο λόγους: πρώτα για να αναφερθεί στην χρυσή εποχή που υποσχόταν και δεύτερον για να τονίσει πως συντάσσεται στο Στρατόπεδο του ΚΡΟΝΟΥ, του αντιπάλου του ΔΙΟΣ.

Ο Σατούρνος έμαθε στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν καλύτερα τα προϊόντα που έδινε η εύφορη γη από μόνη της. Στη Ρώμη διηγούντο πως ο Σατούρνος βασίλεψε στο Καπιτώλιο, εκεί που αργότερα χτίστηκε ο ναός του Αρίστου Υψίστου Διός.

Στη χώρα αυτή τον υποδέχθηκε ο θεός Ιανός και από τότε βασίλευε εκεί μαζί του. Ο μύθος της Χρυσής Εποχής εμφανίζεται αργότερα στον μυστικισμό των Νεοπυθαγορείων, κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού όλες οι ΕΧΘΡΙΚΕΣ, προς την Βασιλεία του Διός, δυνάμεις, υπόσχονταν τη Χρυσή Εποχή του Κρόνου, για να παραπλανήσουν και να στρατολογήσουν συμμάχους ΕΧΘΡΙΚΟΥΣ προς τον Δία.

Η γνώση που διαδόθηκε στην προκατακλυσμιαία εποχή από δυνάμεις (Οάννες, Τελχίνες κ.α.) είναι ξεκάθαρο πως εισήχθησαν από εξωγήινες πηγές και με αρκετά θετικές προθέσεις. Οι θεοί δεν είναι παρά κάποιοι εξωγήινοι που προσγειώθηκαν στη γη στην αρχή με τα διαστημόπλοια του Διός και πολύ αργότερα έφθασαν τα ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ που διέβρωσαν και κακομεταχειρίστηκαν την ΓΝΩΣΗ, όπως συμβαίνει και σήμερα με τη διάσπαση της πυρηνικής ενέργειας, τους χημικούς και βιολογικούς ΠΟΛΕΜΟΥΣ και τις τεχνολογίες ΠΛΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

Η γνώση είναι ουδέτερη, όσο και αν ισχυρίζεται το Κρόνειο ιερατείο πως η γνώση είναι η αιτία του κακού. (ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ῙΟΥΔΑΪΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ)…..

Τα ιερατεία τότε δεν είχαν μόνον την γνώση των μαγνητικών Πεδίων αλλά γνώριζαν πώς να χειρίζονται γενικότερα τα ενεργειακά πεδία και το νού των ανθρώπων…..

Οι Μαύροι Μάγοι της Ατλαντίδος είχαν υπεράνθρωπες δυνάμεις, υπονόμευαν όμως ολοκληρωτικά και διέφθειραν την ηθική των ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

Εισήλθαν σε θέσεις που πριν κατείχαν οι ΜΥΗΜΕΝΟΙ και άρπαξαν τα ηνία της Πνευματικής κυβέρνησης.

Η Αδελφότητα αυτή είναι η ίδια Αδελφότητα (ΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΑΣΟΝΩΝ) που ελέγχει τον κόσμο σήμερα, μέσω του τραπεζικού συστήματος που δημιούργησε, χειριζόμενη το νου των ανθρώπων, μέσω του (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) συστήματος που δεν έχει στόχο τη μόρφωση των πολιτών αλλά την διδαχή των ΑΡΧΩΝ που επιβάλλει το ΚΡΟΝΙΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ που έχει τον κόσμο υπό τον έλεγχό του…….
πηγή

.........1

.........1
Κατά τον Πλάτωνα οι κατέχοντες την εξουσία θα πρέπει να είναι πρόσωπα αδιάφθορα , χωρίς μισθό , ικανότατα και αξιόπιστα, πάνω από υλικές απολαβές, με περίσσευμα αγάπης προς τον άνθρωπο και την φύση , αλλά ακόμα , με γνώσεις και από ευγενικό γένος . Δηλαδή οι Άριστοι.

.........2

.........2
Η Αγια Τριάς. Ο Θεός είναι ο διαμορφωτής του κόσμου.Ο Χριστός είναι η υλική μορφή μιάς Ιδέας «ιδίας θελήσεως» από τον Θεό, σταλμένη στον χώρο των μορφών.Το Άγιο Πνεύμα είναι το «μεταφορικό μέσον» . Μέσω αυτού πραγματώνεται η Θεία Θέληση. Η Πνευματική μας επαφή , μας κάνει κάτοχους της γνώσεως της Δημιουργίας. Όμως, η επαφή αυτή πετυχαίνετε μέσω της θελήσεώς μας.

.........3

.........3
Μέσα στον χώρο πού κατέχει ό Θάλαμος , ό Υποθάλαμος και ή Υπόφυση , βρίσκεται ή πραγματικότητα πού νοούμε ως δεδομένη, δηλαδή ό κόσμος μας. Ό εγκεφαλικός φλοιός είναι ό Λαβύρινθος πού πρέπει να διαβεί κάποιος για να φθάσει στο υψηλό φωτεινό σημείο της αποκάλυψης της αλήθειας. Είναι το αντίστοιχο του ουράνιου χώρου. Ή Επίφυση αποτελεί την πιο σύντομη οδό. Η Παρεγκεθαλίτιδα, αποτελεί το αντίστοιχο του υπογήινου κόσμου των Ατλάντων. Από εκεί προέρχεται ή σύγχυση της λογικής και ή ψυχική διαταραχή μέσω των άλογων συναισθημάτων.

...........4

...........4
Οι τρείς εκφραστικές επιρροές του εγκεφάλου, αποτελούν τα τρία τμήματα ενός ενιαίου συνόλου που αλληλοεπηρεάζονται.Ο Φλοιώδες - Αναλυτικός της Λογικής και της Σκέψης, η Παρεγκεφαλίδα – ο Ψυχικός, και ο Νωτιαίος – Όφις . Και οι τρείς έχουν σημείο αναφοράς το κέντρο του εγκεφάλου , εκεί όπου συγκλίνουν όλες οι επιδράσεις με τις ανάλογες αντιδράσεις.

..........5

..........5
Ο Θάλαμος του εγκεφάλου μας εκτός από δέκτης πληροφοριών είναι και η αίθουσα προβολής αυτών. Μέσα εκεί δημιουργούμε τον κόσμο μας και τον προβάλουμε. Μέσω της πιο ξεκάθαρης εικόνας που δημιουργούμε εκεί μέσα μας παρέχετε και η ικανότητα της πίστης. Μέσω της πίστεως μεταφράζουμε, μεταβάλλουμε και μεταμορφώνουμε τον κόσμο της πραγματικότητας γύρο μας. Έτσι , μέσα από τον εγκέφαλό μας ξεπηδά κάθε στιγμή και ένα κομμάτι της Δημιουργίας του κόσμου. Όσο πιο θετικά και με αγάπη σκεπτόμαστε , τόσο πιο όμορφο κάνουμε τον κόσμο. Μέσα στον χώρο αυτό του εγκεφάλου μας δημιουργούμε αγγέλους ή διαβόλους και τους ανοίγουμε την πόρτα να εισβάλουν στον χώρο μας.

..........6

..........6
Αυτό το μαγικό σημείο που μας δίνει την Δύναμη να κάνουμε τις σκέψεις μας πραγματικότητα , είναι το φωτεινό κέντρο του εγκεφάλου μας η Επίφυση. Η ερώτηση είναι , έχουν όλοι Επίφυση;

.........7

.........7
Γιατροί όπως ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτης , γνώριζαν τον τρόπο ενεργοποίησης της Επίφυσης που μέσω αυτής παρέχεται ή δυνατότητα ίασης του ασθενούς, αλλά, και ή γνώση της αθανασίας .

..........8

..........8
Η ουράνια διάταξη μέσα στο σώμα μας , συσχετίζετε με το αστρικό ταξίδι της ψυχής. Το ενδοκρινικό μοιάζει να είναι το ψυχικό σώμα μέσα από το οποίο επηρεάζονται όλες οί λειτουργίες του σώματος και του νού.

..........9

..........9
Το χαρακτηριστικό φίδι στο μέτωπο, το οποίο κοσμούσε την τιάρα των Φαραώ , μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν έχει κάποια σχέση με την Ατλάντεια αδελφότητα του σκοτεινού κόσμου. Το σημείο δε στο μέτωπο, ανάμεσα στα μάτια, μας παραπέμπει στον έλεγχο και την απονέκρωση της Επίφυση του εγκεφάλου από τά κατώτερα ένστικτα.

............10

............10
Είναι άραγε οι δράκοι των παραμυθιών μια φανταστική ύπαρξη ή έχουν σχέση με την δύναμη της γήινης ενέργειας που εκβάλετε από τρύπες και σπήλαια της Γής ; Αλλά ακόμα, μήπως δεν είναι άλλο από την υπογήϊνη τεχνολογία του Ατλάντιου υπόκοσμου ;

............11

............11
Ο αρχαϊκός Aτόν εξυψώθηκε σε θεό του φωτός, στοργικό πατέρα του δημιουργημένου κόσμου και ταυτίστηκε με τον γερακοκέφαλο Ρα-Αράκχτυ. Η γερακοκέφαλη μορφή του Ρα-Αράκχτυ αντικαταστάθηκε τώρα από το σύμβολο ενός ηλιακού δίσκου ,«Aτόν» σημαίνει στην κυριολεξία «φωτεινός δίσκος».Προσέχτε τό φίδι στον δίσκο.

..........12

..........12
Ο Άμων, Άμμων επίσης Άμεν, Ιμν και Αμούν υπήρξε κύρια θεότητα των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου.

...........13

...........13
Το γεγονός πώς οι αρχαίοι ναοί δεν εκτίζοντο σε τυχαία μέρη , αλλά σε επίλεκτα ενεργειακά σημεία , το βεβαιώνουν και οι ιστορικοί μύθοι που τους περιβάλλουν. Όπως αυτός του Απόλλωνος στους Δελφούς που σκότωσε τον Πίθωνα και στο σημείο από όπου ήταν το χάσμα από το οποίο έβγαινε , δημιουργήθηκε ο ναός του. Αλλά και σήμερα, με τους Χριστιανικούς ναούς , που κατά το πλείστον έχουν κτισθεί πάνω από αρχαίους, κάποιος παρόμοιος λόγος θα υπάρχει. Άλλωστε θα έχετε ακούσει πώς πάμπολλες εκκλησίες , κάτω από το ιερό τους έχουν επτασφράγιστη κρύπτη η οποία οδηγεί σε περίεργες υπόγειες διαδρομές. Διαδρομές που πιθανών να έχουν σφραγισθεί μέσα τους κάποιοι Πίθωνες ή Μινώταυροι.

.............14

.............14
Το φίδι Εωσφόρος , ήταν η αιτία της «πτώσεως» των πρωτόπλαστων στην αιώνια δυστυχία και την απώλεια του Παραδείσου. Μήπως όμως πίσω από τον μύθο υποκρύπτεται ή σκλήρυνση της Επιφύσεως πού ως αιτία έχει την αποκοπή των ανθρώπων στην πρόσβασή τους στο Ελεύθερο Πεδίο Δημιουργίας;

.........15

.........15
Η ράβδος και το σκήπτρο, δηλώνουν στην πραγματική τους έννοια , έλεγχο της γήινης ενέργειας , δηλαδή των ενστίκτων. Στο σώμα μας η ράβδος είναι η σπονδυλική μας στήλη , και η ενέργεια , το φίδι –κουταλίνι . Ο έλεγχος είναι η συνειδητή διά του Νού κυριαρχία επί του νευρικού συστήματος

........16

........16
Ο αστέρας Σείριος έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τους Έλληνες και ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το γεγονός όμως πώς ο πεντηκονταετής κύκλος του Σείριου Β΄ γύρω από τον Σείριο σχετίζεται με τους 50 Αργοναύτες και το πλοίο Αργώ, ή ακόμα, με τον ίδιο τον αστερισμό της Αργούς, μας κάνει να τον βλέπουμε με άλλο μάτι. Μήπως κάποτε τα 9 έτη φωτός για τον Σείριο ήταν ένα συνηθισμένο αστρικό ταξίδι των Θεών;

.......17

.......17
O Καρλομάγνος στέφεται από τον Πάπα, και η αντίστροφη μέτρηση για την ανθρωπότητα και τον ελληνισμό έχει αρχίσει.

.........18

.........18
Η αρχιτεκτονική των Ελλήνων σκοπό είχε την ανάταση της ψυχής προς τον ουρανό και την αφύπνιση του προορισμού της προς τον δρόμο που οδηγεί στα άστρα

........19

........19
Το Δελφικό «ΕΙ» κωδικοποιεί τον Ήλιο και τον Ερμή στο ηλιακό μας σύστημα, το πνεύμα και τον λόγο, όπως σε αντιστοιχία στον αστερισμό του Κυνός εκφράζει τον Σείριο ήλιο και τον Σείριο Β΄ Συνοδό.

............21

............21
Πλανητικός πολιτισμός 3ου τύπου είναι αυτός που διαθέτει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την ενέργεια δισεκατομμυρίων αστρικών συστημάτων. Ο δικός μας είναι ακόμα τόσο πίσω, τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια φορές αφού εξαρτάται από την νεκρή ύλη, το πετρέλαιο.

..........22

..........22
Η βιολογία μας λέει πώς το 72% των σωμάτων των όντων αποτελούνται από Νερό. Ο Πυθαγόρας θέτει ως κέντρο του πλανητικού μας συστήματος την Φωτιά. Τα δύο αυτά στοιχεία συνθέτουν και αποσυνθέτουν τις μορφές που δομούνται από την Γή. Ο Αέρας είναι η αρχή της έμπνευσης των μορφών. Και τα τέσσερα αυτά κοσμολογικά στοιχεία συνθέτουν την Ζωή. Το πέμπτο, ο Αιθέρας , είναι η ανθρώπινη ελευθερία μέσω της κατανόησης του εαυτού του.

.

.
Λένε λοιπόν οι υποθέσεις , ότι η Ατλαντίδα βρισκόταν εκεί όπου τώρα βρίσκεται ο Ατλαντικός ωκεανός. Μερικοί υποστηρίζουν ότι στην ουσία η Ατλαντίδα μπορεί να ένωνε την Αμερική με την Ευρώπη. Ο Πλάτωνας πάντως την αναφέρει ως νησί (κατά πάσα βεβαιότητα οι Έλληνες είχαν φτάσει μέχρι τη νότια, τουλάχιστον, Αμερική). Μήπως όμως η Ατλαντίδα ήταν η ίδια η Αμερική; Ή ένα τμήμα της που καταποντίστηκε; Κάπου εκεί στο "Τρίγωνο των Βερμούδων";Οι πιο τολμηροί θεωρητικοί αναφέρουν το σενάριο ότι μετά τον "κατακλυσμό" (πιθανότατα μετά από την όχι και τόσο ρομαντική προσέγγιση της Σελήνης στη γη) κάποιοι Ατλάντιοι βρέθηκαν στην Αίγυπτο όπου μετέφεραν τις γνώσεις τους και θεμελίωσαν το μετέπειτα αιγυπτιακό πολιτισμό.Οι ανεξήγητοι, ακόμα, πολιτισμοί της νότιας Αμερικής μπορεί να οφείλονταν σε επιρροές των Ατλάντων... ή και να είναι απομεινάρια των γνώσεών τους.Κι αν ήταν έτσι, αυτοί οι τόσο προχωρημένοι Άτλαντες διάλεξαν σκόπιμα ως εγκατάστασή τους την Ατλαντίδα λόγω της ενεργειακής της θέσης, ή οι ενεργειακές ιδιότητες του τόπου δημιουργήθηκαν αργότερα, σαν αποτέλεσμα μιας υπερ-τεχνολογίας που ενδεχομένως και σήμερα να εκπέμπει, από τα βάθη της θάλασσας ή από άλλα μυστηριώδη πεδία;

..

..

...

...

....

....

..

..
Η πιο πρόσφατη λίστα μυστηριωδών περιστατικών είναι:28 Αυγούστου 1991: Ένα airbus πέφτει σε ξαφνικό «κενό» λόγω αεροστρόβιλου, με αποτέλεσμα αναγκαστική προσγείωση και 30 τραυματίες (κατά τα άλλα όλα καλά, αν και συνάγεται ότι στο Τρίγωνο συμβαίνουν διάφορα απρόοπτα).28 Νοεμβρίου 1994: Παρόμοια, airbus βρίσκεται ξαφνικά σε αεροστρόβιλο (ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες) με αποτέλεσμα και πάλι αναγκαστική προσγείωση και πάνω από 40 τραυματίες, οι οποίοι βρέθηκαν (μαζί με τις αποσκευές τους) «ατάκτως ερριμμένοι» στο εσωτερικό του αεροσκάφους.20-24 Μαρτίου 1995: Ένα μικρό σκάφος 357 τόνων εξαφανίζεται στη διαδρομή από Cape Haitian προς Μαϊάμι.25 Ιουνίου 1995: Μία από τα ίδια. Επιβατηγό αεροσκάφος βρίσκεται σε αεροστρόβιλο με αποτέλεσμα τραυματισμούς. Σημειωτέον ότι αυτοί οι αναιδείς αεροστρόβιλοι κάνουν ξαφνικά την εμφάνισή τους και δεν είναι ανιχνεύσιμοι από τα ραντάρ. (Και οι τρεις πτήσεις κατευθύνονταν προς Πουέρτο Ρίκο.)17 Ιανουαρίου 1996: Τι πρωτότυπο. 26 τραυματίες σε πτήση επιβατηγού αεροσκάφους (προς Πουέρτο Ρίκο, πού αλλού;) λόγω ξαφνικού αεροστρόβιλου.14 Οκτωβρίου 1996: Θαλαμηγός 65 ποδών με 16 επιβάτες στέλνει σήμα κινδύνου (επικρατούσε κακοκαιρία). Οι επιβάτες πρόλαβαν να ενημερώσουν ότι εγκατέλειπαν το σκάφος. Οι επί ημέρες προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων ή έστω πνιγμένων, απέβησαν άκαρπες.15 Απριλίου 1999: Ένα αλιευτικό 85 ποδών με 4μελές πλήρωμα εξαφανίζεται. Η περιοχή «χτενίζεται» και μόνο ένα αεροσκάφος επισημαίνει 2 πνιγμένους, όμως ελλείψει καυσίμων δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. «Μαρκάρει» το σημείο αλλά όταν έφτασαν εκεί άλλα πλοία και αεροπλάνα, τα πτώματα είχαν γίνει άφαντα.23 Απριλίου 1999: Ένα μικρό φορτηγό πλοίο 196 τόνων εξαφανίζεται μαζί με τα 3 μέλη του πληρώματός του.14 Ιουνίου 1999: Ένα μικρό αεροσκάφος (Cessna 210) με 2 επιβάτες εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ (και όχι μόνο) πάνω από τις Μπαχάμες.8 Ιουλίου 1999: Και πάλι, επιβατηγό αεροσκάφος εκτελεί αναγκαστική προσγείωση λόγω αεροστροβίλων. 26 Μαρτίου 2001: Επιβατηγό αεροσκάφος παρά λίγο να συντριβεί όταν σχηματίστηκε πάνω του πάγος με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του. Οι κυβερνήτες κατάφεραν –με πολλή προσπάθεια– να προσγειωθούν και ανέφεραν ότι κάποια όργανα δεν λειτούργησαν σωστά.

...

...
Ας αναφερθούμε τώρα λίγο στον μύθο της Ατλαντίδος όταν λοιπόν οι θεοί αποφάσισαν να μοιράσουν την γη ο Ποσειδώνας πήρε την Ατλαντίδα εκεί γεννήθηκαν οι δέκα γιοι του στους οποίους ανέθεσε την διακυβέρνηση της. Στο κέντρο της πόλης υπήρχε και ένας ναός αφιερωμένος στον Ποσειδώνα προς τιμή του οποίου γινόταν η θυσία ταύρων και σε αυτό το σημείο έχουμε την ομοιότητα με τον Μινωικό πολιτισμό αφού και στην Κρήτη ο ταύρος ήταν ένα ιερό ζώο. Όσον αφορά τώρα την Ατλαντίδα πρέπει να ήταν μια χώρα με πολλές ποικιλίες φυτών και ζωών και με πλούσιο υπέδαφος. Σύμφωνα με ένα υπνωτιστή τον Εντγκαρ Kέις στην Ατλαντίδα ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιούσαν τον πυρόλιθο του οποίου τις ακτινοβολίες συγκέντρωναν για την πτήση αεροσκαφων,αεροσκαφη τα οποία όπως αναφέρουν οι ίδιοι βοήθησαν τους κάτοικους να μεταφερθούν σε άλλους τόπους. Πολλοί άλλοι υπνωτιστές έλεγαν πως οι κάτοικοι της Ατλαντίδος δεν ήταν γήινοι αλλά προέρχονταν από άλλο ηλιακό συστημα.Ετσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τις γνώσεις που μεταφέρθηκαν και αλλού όπως η Αίγυπτος στην οποία έχουμε την εμφάνιση δημιουργημάτων τα οποία απαιτούσαν τεχνογνωσία και πλήρη γνώση των θετικών επιστήμων για την κατασκευή τους, τυπικό παράδειγμα ειναι οι πυραμίδες οι οποίες αποτελούν ένα γεωμετρικό θαύμα.

....

....
Οι Ατλάντιοι φαίνεται να ήταν πολύ προοδευμένη τεχνολογία. Είναι γνωστά σε ολους τους μελετητές της Ατλαντίδας. Λέγεται οτι είχαν κατακτήσει πολλές χώρες της Μεσογείου. Οταν καταποντίστηκε η Ατλαντίδα βρισκόταν σε πόλεμο με τους Ελληνες. Μιλάμε για το 10.000 ΠΧ. Την εποχή εκείνη δεν ειχε ακόμα ανακαλυφθεί ο χαλκός. Οι ανθρωποι βρίσκονταν ακόμα στη νεολιθική εποχή. Με τί πήγαν εκεί οι Ελληνες και με τι οπλα τους νίκησαν?

....72

Ζώνες Βαν Αλλεν

Εντοπίστηκε δακτύλιος αντι- ύλης γύρω από τη Γη;


Ομάδα επιστημονών του Πανεπιστημίου της Ρώμης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγει ο δορυφόρος Pamela ο οποίος ανιχνεύει την κοσμική ακτινοβολία, εντόπισαν τον δακτύλιο της αντι-ύλης μέσα στις ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλλεν.

Συγκεκριμένα, οι ιταλοί επιστήμονες εντόπισαν την ύπαρξη ενός δακτυλίου σωματιδίων γύρω από την Γη, που δεν έχουν σχέση με αυτά της συμβατικής ύλης αλλά πρόκειται για σωματίδια της «εξωτικής» αντι-ύλης. Οι ερευνητές εντόπισαν την παρουσία μεγάλο αριθμού αντιπρωτονίων τα οποία (θεωρητικώς) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για διαστημόπλοια.

Τα σωματίδια αντι-ύλης είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και ακόμη δυσκολότερο να μελετηθούν αφού μπορεί να παράγονται μεν μέσα σε διάφορες κοσμικές διεργασίες αλλά αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με την «κανονική» ύλη καταστρέφονται.

Η αγνωστη «αντι-ζώνη»

Όπως φαίνεται οι αλληλεπιδράσεις στην συγκεκριμένη περιοχή όπου συναντώνται το μαγνητικό πεδίο της Γης με τις ζώνες κοσμικής ακτινοβολίας δημιούργησε ένα κενό μέσα στο οποίο η αντι-ύλη μπορεί να παράγεται αλλά κυρίως να διατηρείται ζωντανή για κάποιο χρονικό διάστημα πριν έρθει σε επαφή με την κανονική ύλη.

Στο παρελθόν είχε εντοπιστεί η παρουσία ποζιτρονίων (η αντι-ύλη των ηλεκτρονίων) σε ζώνες ακτινοβολίας αλλά είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται αντι-πρωτόνια και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα αντι-πρωτόνια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα σε μελλοντικά διαστημόπλοια προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην κίνηση τους

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ;

Φαίνεται οτι οι επιστήμονες εντοπίζουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία για να αποδείξουν την ύπαρξη παράλληλων κόσμων. Φυσικοί στο Πανεπιστήμιο του Stanford κατάφεραν να υπολογίσουν τον θεωρητικό αριθμό των...

σύμπαντων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η Μεγάλη Έκρηξη δημιούργησε 10 εις την χιλιοστή δεκάτη έκτη (10^1016) σύμπαντα. Είναι όμως αρκετά πιθανό το ένα σύμπαν να υπάρχει μέσα στο άλλο, συμπεριλαμβανομένου και του πλανήτη μας. Συνεπώς, ίσως υπάρχει μια άλλη κρυμμένη Γη στο εσωτερικό του πλανήτη μας!

Στην Αρχαία Ελλάδα, υπήρχε o μύθος των Ταρτάρων-ο δυσοίωνος υπόγειος κόσμος. Ο φιλόσοφος Αναξαγόρας(5ος αιώνας π.Χ) εφήυρε ένα μοντέλο της Κτίσης αποτελούμενης από την επίπεδη Γή, η οποία περικυκλωνόταν απο την αέρια σφαίρα και το στρώμα του αιθέρα. Έγραψε για την ύπαρξη ενός παράλληλου κόσμου με τους λαούς, τις πολιτείες και τα ουράνια ακόμη σώματά του. Αν ο πλανήτης Γή είναι το κέντρο του Σύμπαντος πού ζούν αυτοί οι άνθρωποι; Ζούν κάτω από το έδαφος;

Υποθέσεις σχετικά με την ύπαρξη του Κοίλου χώρου μέσα στον πλανήτη Γη εμφανίζονται και αργότερα. Η θεωρία μεταξύ άλλων προωθήθηκε από τους Γαλιλαίο, Φραγκλίνο και Λίχτενμπεργκ.

Το 1818, ο John Cleves Symmes κατέκλυσε το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τα πανεπιστήμια και διακεκριμένους επιστήμονες με μηνύματα, στα οποία προσπαθούσε να αποδείξει ότι η Γη φτιάχτηκε από αρκετές ομόκεντρες σφαίρες με ανοίγματα κοντά στους πόλους.

Ο Σοβιετικός ακαδημαϊκός V. Obruchev προέκρινε μια υπόθεση σχετικά με έναν γιγαντιαίο μετεωρίτη ο οποίος έπεσε στη Γη στα πολύ παλιά χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μετεωρίτης μπορεί να είχε σπάσει μέσω της κρούστας του πλανήτη και να δημιούργησε κοιλότητα στο εσωτερικό.

Ο αμερικανός ερευνητής Cyrus Teed είπε ότι η επιφάνεια της Γης μπορεί να είναι το εσωτερικό κέλυφος μιας σφαίρας. Η θεωρία έγινε γνωστή ως η υπόθεση της" κούφιας κοίλης Γης". Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όλοι μας ζούμε στο εσωτερικό κέλυφος της Γης.

Ας υποθέσουμε ότι ο υπόγειος κόσμος υπάρχει και ότι κάποιοι ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Με τι μπορεί αυτά τα πλάσματα να μοιάζουν; Μπορεί να είναι μυστηριώδη τέρατα, η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη των οποίων να έχει περιπλέξει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες;